Danh sách các nước bị cấm chạy quảng cáo Google Adwords

No Comments

Hiện nay có 6 nước trên thế giới bị Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) tại Mỹ cấm không cho phép chạy quảng cáo Google Adwords: Crimea, Syria, Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria. Và nếu bạn có trụ sở tại các nước phải chịu cấm vận của OFAC này thì tài khoản quảng cáo Google Adwords của bạn sẽ bị tạm ngưng. Lúc đó, bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

Truy cập tài khoản tại khu vực bị cấm quảng cáo Google Adwords

Tài khảo quảng cáo của bạn dù không được đăng ký tại các nước trên nhưng bạn lại đăng nhập tài khoản quảng cáo Google Adwords trên địa bàn nước đó thì bạn cũng bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm. Bởi vì bạn đang ở tại đất nước bị OFAC cấm chạy quản cáo. Nhưng tại đây bạn vẫn có thể truy cập vào trung tâm trợ giúp, trung tâm chính sách cũng như các trang web của quảng cáo Google Adwords mà không yêu cầu phải đăn nhập tài khoản.

google-adwords

Google Adwords sẽ hoàn tiền cho chủ sở hữu tài khoản quảng cáo AdWords bị ảnh hưởng tại các nước bị cấm có số dư trả trước nhưng chưa sử dụng mà được Google cho phép là hợp pháp.

Nhắm mục tiêu theo vị trí quảng cáo Google Adwords

Các quốc gia nằm trong danh sách bị cấm của OFAC sẽ không được nhắm mục tiêu và cũng không được xuất hiện dưới dạng loại trừ nhắm mục tiêu trong quảng cáo Google Adwords. Chẳng hạn nếu chiến dịch quảng cáo của bạn thiết lập nhắm mục tiêu tại một quốc gia hoặc lãnh thổ nằm trong danh sách OFAC cấm thì các chiến dịch quảng cáo đó của bạn sẽ ngừng chạy. Vì vậy để các chiến dịch đó tiếp tục chạy thì bạn phải thay đổi vị trí nhắm mục tiêu của bạn để không nhắm mục tiêu vào các quốc gia hay lãnh thổ bị cấm.

Hỗ trợ và tối ưu hóa tài khoản quảng cáo Google Adwords

quang-cao-adword

Trong quá trình chạy quảng cáo của bạn thì Google sẽ hỗ trợ tùy chỉnh cũng như tối ưu hóa tài khoản để bạn có được một chiến dịch quảng cáo từ khóa hiệu quả. Nhưng nếu chiến dịch của bạn dù chạy ở ngoài khu vực cũng như các quốc gia này nhưng bạn lại đang quảng cáo sản phẩm, dịch vụ có trụ sở đặt tại quốc gia đó thì bạn sẽ không đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ tùy chỉnh và tối ưu hóa tài khoản của Google .

Bài viết liên quan

See all posts

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí